Login

Založení organizace

Vloženo: 27. 03. 2017
Založen zakladatelskou smlouvou dne 8.9.2000.
Byl zaregistrován u OkÚ v Třebíči jako zájmové sdružení právnických osob 29. září 2000.
Počet zakládajících obcí k 8. 9. 2000: 10.
Zobrazovat po:
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde