Login

Nájemní smlouvy

Vloženo: 27. 03. 2017
Plynárenské zařízení bylo na základě nájemní smlouvy pronajato včetně všech součástí a příslušenství společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČO 27689841.
V roce 2007 byla obchodní firma přejmenována na JMP Net s.r.o. – k 1.11.2013 společnost zanikla.
Veškerá práva a povinnosti převzala nástupnická společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústínad Labem, IČO 27295567, která změnila k 1.10.2016 název na GasNet, s.r.o.
Nájemce se zavázal na pronajatém zařízení zajišťovat provoz včetně prohlídky a údržbu.
Částka za nájem hrazená nájemcem a částka za zajištění provozu a běžné údržby hrazená pronajímatelem je stanovená  dohodou stran a aktualizovaná každoročně sepsaným dodatkem.
Nahrané přílohy:
nAjemnI_smlouvy__prehled_vyse_najmu.xlsx
Stáhnout soubor
Zobrazovat po:
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich