Login

Home

Založen zakladatelskou smlouvou dne 8.9.2000.
Byl zaregistrován u OkÚ v Třebíči jako zájmové sdružení právnických osob 29. září 2000.
Počet zakládajících obcí k 8. 9. 2000: 10.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich