Login

Home

Založen zakladatelskou smlouvou dne 8.9.2000.
Byl zaregistrován u OkÚ v Třebíči jako zájmové sdružení právnických osob 29. září 2000.
Počet zakládajících obcí k 8. 9. 2000: 10.

Zápis z ustavující schůze výboru svazku a dozorčí rady svazku
Zakladatelská smlouva
Zápis do registru